ZarządBLEJKAN S.A.


Jakub Blejsz – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej (kierunek drogi ulice lotniska) Politechniki Wrocławskiej. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku nowoczesne techniki technologii bezwykopowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z branżą bezwykopową jest związany od 2004 r. W 2007 roku założył firmę BLEJKAN (jeszcze jako sp. z o.o.; od lutego 2015 r. – spółka akcyjna), w której do dziś pełni funkcję prezesa zarządu. W latach 2004–2007 był kierownikiem robót w firmach Pfeiffer sp. z o.o. i INFRA sp. z o.o.

Marek Arkadiusz Gromada – Wiceprezes ZarząduDyrektor ds. realizacji kontraktów

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W sektorze realizacji bezwykopowych pracuje od ponad 10 lat. Od 2014 r. jest związany ze spółką BLEJKAN, w której obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. realizacji kontraktów. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem kontraktów renowacyjnych wykonywanych przez spółkę zarówno na terenie Polski, jak i Europy.

Maciej Grzegorczyk – Wiceprezes ZarząduDyrektor ds. finansowych


RADA NADZORCZA  BLEJKAN S.A.


Tomasz Daniłoś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki BLEJKAN S.A., Rzeczoznawca PZITS, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Zawodowo od wielu lat z powodzeniem współtworzy sukces spółek będących liderem rynku bezwykopowego. Ekspert w dziedzinie technologii bezwykopowych.

Marek Borkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej (kierunek Inżynieria Środowiska). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągową. W 2000 r. rozpoczął współpracę z firmą Aquanet SA (wcześniej Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja), gdzie od podszewki poznał pracę w przedsiębiorstwie wodociągowym –  zarówno jako monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz kanalarz, jak i pracownik umysłowy w większości działów technicznych. W 2008 r. został powołany do Rady Nadzorczej Spółki Terlan sp. z o.o. (wcześniej Aquanet Krzesinki) – przedsiębiorstwa, którego 100% udziałów posiada Aquanet SA. W 2009 r. został Prezesem Zarządu tej spółki. Wspólnie z zespołem przyczynił się do wzrostu jej przychodów z 8 mln w roku 2008 do ponad 90 mln w 2015 r. W wyniku konkursu na Członków Zarządu Aquanet SA w kwietniu 2016 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego. W roku 2018 postanowił kontynuować karierę zawodową w firmie wykonawczej – od października jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BLEJKAN S.A., a zarazem osobą odpowiedzialną za rozwój rumuńskiej spółki córki firmy BLEJKAN S.A., w której pełni funkcję Prezesa.

Mariusz Iwanejko – Członek Rady Nadzorczej