Reprofilacje miejscowe konstrukcji

Jest to rodzaj prac, który niezbędny jest wówczas gdy konstrukcja wykazuje dużo większe uszkodzenia jak tylko powierzchniowa korozja czy nieszczelności. Tego typu naprawie poddaje się fragmenty konstrukcji o dużo większym zakresie zniszczenia wskutek np. uderzenia, złego wykonania wibrowania konstrukcji żelbetowej i późniejsze odspojenie się fragmentu. Bardzo częstym zjawiskiem jest odrywanie się całych płatów konstrukcji na styku ze zbrojeniem. Wynikiem tego jest utrata przez konstrukcję wartswy otuliny, co skutkuje również degradacją zbrojenia i późniejszą koniecznością jego naprawy lub wymiany. Stosowane technologie: grupa produktów Nafufill, Mc-Torkret, EuroCret®20,40,80.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybrane realizacje

Bezwykopowa renowacja w Muszynie rurami ciasno pasowanymi

Powoli zbliżamy się końca bezwykopowej renowacji…

Więcej Info

Renowacja w ciągu ul. Kępińskiej i Śmiełowskiej w Poznaniu

Na zlecenie poznańskiej spółki Aquanet SA wykonaliśmy prace…

Więcej Info

Renowacja kanału sanitarnego rękawem termoutwardzalnym w Swarzędzu

W ramach kontraktu pn. „Renowacja kanału sanitarnego…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje