Czyszczenie: hydrokinetyczne i strumieniowo-ścierne, hydromonitoring i hydropiaskowanie

Czyszczeniu hydrodynamicznemu poddaje się konstrukcje betonowe, ceglane i stalowe. Zadaniem czyszczenia strumieniowo-ściernego jest usunięcie słabszej, skorodowanej części konstrukcji i przygotowanie odpowiednie podłoża do dalszego etapu remontu, tj. wykonanie reprofilacji konstrukcji, warstwy hydroizolacji lub wzmocnienia torkretowaniem z użyciem zbrojenia. Z uwagi na rodzaj czyszczonego podłoża, jego przeznaczenia i miejsca pracy stosuje się różne rodzaje czyszczenia przy użyciu różnych ciśnień. Konstrukcje betonowe i ceglane nie pokryte warstwą farby, bądź powłokami bitumicznymi czyści się samą wodą w zakresie ciśnień od 400 do 2000 bar. Jeżeli konstrukcja została uprzednio zabezpieczona wspomnianymi wcześniej hydroizolacjami niezbędne może się okazać użycie piasku z wodą tzw. hydropiaskowanie przy użyciu ciśnienia do 1000 bar. Konstrukcje stalowe malowane lub niemalowane – przy użyciu piaskowania. BLEJKAN dysponuje sprzętem firmy Putzmeister: Dynajet 500, Dynajet 800th oraz Dynajet 170 UHP.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybrane realizacje

Bezwykopowa renowacja w Muszynie rurami ciasno pasowanymi

Powoli zbliżamy się końca bezwykopowej renowacji…

Więcej Info

Renowacja w ciągu ul. Kępińskiej i Śmiełowskiej w Poznaniu

Na zlecenie poznańskiej spółki Aquanet SA wykonaliśmy prace…

Więcej Info

Renowacja kanału sanitarnego rękawem termoutwardzalnym w Swarzędzu

W ramach kontraktu pn. „Renowacja kanału sanitarnego…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje