Ich atuty są nie do przecenienia. Nie tylko redukują do minimum konieczność wykonywania robót ziemnych, w tym niszczenia nawierzchni ulicznych i ich odtwarzania, ale także ograniczają ryzyko ich uszkodzeń czy osiadania. Stosowanie metod no-dig nie wymaga realizowania robót odwodnieniowych i nie wiąże się z zanieczyszczaniem wód gruntowych. Ponadto przynosi spore oszczędności – i to zarówno finansowe, związane z ograniczeniem transportu, jak i środowiskowe – pozwalają bowiem ograniczyć ilość wytwarzanych spalin, hałasu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Jednocześnie dzięki ich zastosowaniu eliminujemy ryzyko uszkodzeń sąsiednich budynków, sieci lub kabli znajdujących się w pobliżu planowanych wykopów. Niepodważalną zaletą stosowania metod bezwykopowych jest ograniczenie do minimum uciążliwości komunikacyjnych związanych z robotami.

W ramach naszej działalności stosujemy następujące technologie:


DO OPRACOWANIA

Wybrane realizacje

Technologia SPR na warszawskim Żoliborzu

Renowacja odcinka kanału burzowego w ul. Krasińskiego na…

Więcej Info

Relining kolektora Burakowskiego w Warszawie

Segmentowe panele GRP wykonane z żywic poliestrowych – to…

Więcej Info

Czyścimy bydgoskie kanały deszczowe

Modernizacja kanalizacji deszczowej w siedmiu zlewniach –…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje