TYTAN 2018: Projekt roku – renowacja

Konsorcjum firm Terlan sp. z o.o. (lider) i BLEJKAN S.A. za renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu. W ramach inwestycji dokonano renowacji m.in. Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1,89 km w zakresie przekrojów od 1000/1720 do 3200/2600 w technologii reliningu krótkiego modułami GRP, a także sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP UV oraz CIPP z wykorzystaniem rękawów filcowych utwardzanych gorącą wodą na odcinkach o długości 18,78 km sieci w ścisłym centrum Poznania. Renowacja objęła również studzienki kanalizacyjne (485 szt.) metodą natrysku odśrodkowego. Wklejono także 2206 szt. kształtek kapeluszowych.

Inwestor: Aquanet SA

TYTAN 2016: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN SA za bezwykopową renowację kolektora ogólnospławnego w Krakowie, biegnącego wzdłuż rzeki Wisły na prawym jej brzegu od ujścia rzeki Wilgi do Wisły przy ul. Rollego do stopnia wodnego Dąbie przy ul. Stoczniowców. Renowacji poddano 2700 m kolektora metodą reliningu panelami GRPanel w zakresie wymiarów 1500/2250 – 3000/2350 oraz 70 m kolektora 3000/2350 wykładanego płytkami bazaltowymi. W technologii bazaltowej wykonano również modernizację trzech komór przelewowych. Pozostałe studnie i komory znajdujące się na trasie kolektora poddano renowacji chemoodpornymi powłokami mineralnymi.

Inwestor: MPWiK Kraków S.A.

TYTAN 2015: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN SA za bezwykopową renowację przedwojennego betonowego kanału ogólnospławnego w Opolu o przekroju jajowym w zakresie średnic od 750 x 500 do 1100 x 700 mm na długości 630 mb; renowacja 38 czynnych przyłączy bocznych za pomocą rękawów CIPP i packerów DN800; uszczelnienie za pomocą kształtek kapeluszowych przyłączy bocznych w ilości 54 szt.; zamulenie istniejących nieczynnych kanałów i odgałęzień bocznych (11 szt.); renowacja studni rewizyjnych na kanale (14 szt.); wymiana włazów studziennych na studniach od S1 do S10 (10 szt.).

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o.

TYTAN 2014: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN sp. z o.o. i INFRA S.A. za renowację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pawłowicach.
W ramach realizowanej inwestycji do roku 2014 na Osiedlu w Pawłowicach wykonano w zakresie kanalizacji sanitarnej renowację metodą bezwykopową łącznie 1168,23 m sieci (w tym: rękaw CIPP – 960,92 m, kraking – 207,31 m, renowacja 20 szt. studni kanalizacji sanitarnej), a w zakresie kanalizacji deszczowej – 2322,27 m sieci (w tym: rękaw CIPP – 1 842,77 m, kraking – 363,27 m, SPR- PE- 305,23 m, s184 szt. studni kanalizacji sanitarnej).

Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach i Gmina Pawłowice.

Nieustający rozwój


Nowe wyzwania, nowe strategie

Co nowego w naszej firmie