Społeczna odpowiedzialność biznesu to hasło, które towarzyszy nam od początku istnienia firmy. Wierzymy, że podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku jest utrzymanie dobrych relacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Dlatego inwestujemy w zasoby ludzkie i dokładamy wszelkich starań, by nasza działalność budziła zaufanie społeczności oraz różnych organizacji i instytucji, a jednocześnie sprzyjała rozwojowi otoczenia. Chcemy też kreować proekologiczne zachowania, redukując do minimum negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.

CSR


SPOŁECZNOŚĆ – ŚRODOWISKO – BIZNES

Aktualności