• Oferta1
 • Oferta2
 • Oferta3

Renowacja z zastosowaniem wykładziny CIPP utwardzanej wodą

Nazwa rynkowa – rękaw CIPP "na wodę"
Materiały – filc + żywica poliestrowa
Wprowadzanie – gorąca woda
Dostawcy – Chevalier, Mazur, Pris, Insituform
Zakres średnic – DN 200 – DN 2100
Zakres zastosowań - SBK


OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP) WODĄ

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. MATERIAŁ

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego gorącą wodą można stosować żywice poliestrowe (UP), winyloestrowe (VE) lub epoksydowe (EP). Nośnikiem zazwyczaj jest włóknina polimerowa (PA, PAN,PET, PP). Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do kalibracji kanału
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • urządzenie grzewcze (kotłownia wodna)
 • urządzenie do inwersji (wieża wodna lub bęben inwersyjny)
 • kolumna wodna
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji
 • urządzenia do prób

3. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną - urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążania ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednia rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy. W przypadku przewodu rurowego nasączonego żywicą epoksydową (EP) nie występuje konieczność transportu z miejsca nasączania, gdyż urządzenie do fabrycznego nasączania znajduje się w bezpośredniej bliskości placu budowy.

4. INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięty zostaje rękaw ochronny (preliner). Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad miejscem, z którego będzie wprowadzany przewód rurowy ustawiana jest kolumna wodna lub bęben inwersyjny. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wywracania (inwersji) pod wpływem wody. Następnie uruchomione zostaje urządzenie grzewcze, które w obiegu zamkniętym ogrzewa wodą wewnątrz przewodu rurowego do temperatury utwardzania. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłączane "na ślepo" w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie płynu dostarczanego do wykładziny rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury z wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

5. KONTROLA

Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4 oraz PN-EN 1610.

6. USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

< wróć