• Galeria1
  • Galeria2
  • Galeria3

Reprofilacje miejscowe konstrukcji

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

Jest to rodzaj prac, który niezbędny jest wówczas gdy konstrukcja wykazuje dużo większe uszkodzenia jak tylko powierzchniowa korozja czy nieszczelności. Tego typu naprawie poddaje się fragmenty konstrukcji o dużo większym zakresie zniszczenia wskutek np. uderzenia, złego wykonania wibrowania konstrukcji żelbetowej i późniejsze odspojenie się fragmentu. Bardzo częstym zjawiskiem jest odrywanie się całych płatów konstrukcji na styku ze zbrojeniem. Wynikiem tego jest utrata przez konstrukcję wartswy otuliny, co skutkuje również degradacją zbrojenia i późniejszą koniecznością jego naprawy lub wymiany. Stosowane technologie: grupa produktów Nafufill, Mc-Torkret, EuroCret®20,40,80.

< wróć