• Galeria1
  • Galeria2
  • Galeria3

Renowacja wielkowymiarowych kolektorów kołowych i niekołowych z zastosowaniem modułów GRP

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

Technika naprawy kolektorów, których konstrukcja wykazuje znaczne uszkodzenia mogące powodować utratę stateczności. Pomimo dość znacznego przewężenia przekroju poprzecznego kanału poprzez wprowadzenie rur lub paneli GRP, właściwości hydrauliczne nie ulegają pogorszeniu. Jest to wynikiem odpowiedniego wyprawienia wnętrza rury lub panelu materiałem (żywicą) o minimalnym współczynniku chropowatości. Przestrzeń pomiędzy starym a nowo zamontowanym kanałem wypelaniana jest pianobetonem, bądź innymi masami charakteryzującymi się niedużą gęstością objętościową. Ma to na celu stabilizację położenia nowego kolektora. Stosowane technologie: HOBAS, Amitech, EkoPartnerzy.

< wróć