• News1
  • News2
  • News3

Forum w Puławach

Szanowni Państwo,
w dniach 18-19 września br., Zespół powermeetings.eu organizuje w Puławach, w Hotelu Trzy Korony Forum: „Woda dla przemysłu. Przemysł a środowisko wodne i ochrona gleb”.

Podpisanie umowy na realizację zadania

5 grudnia 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania pn:. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”.

Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-204/09: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV” objętego finansowaniem ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2007-2013.

Blejkan drugi raz w Gorzowie

W grudniu 2013 roku Spółka Blejkan po raz drugi zawitała do Gorzowa Wielkopolskiego. Tym razem wykonaliśmy renowację kanału sanitarnego, grawitacyjnegoDN200, o łącznej długości 906 mb.

Blejkan na Wybrzeżu

W okresie od 13.11.2013r. do 11.12.2013r. firma Blejkan Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 116, wykonała w ramach inwestycji „Wykonanie czyszczenia wyznaczonych odcinków sieci wodociągowej na terenie dzielnic Gdyni: Obłuże, Obłuże Leśne, Pogórze” czyszczenie wyznaczonych odcinków sieci wodociągowej na terenie w/w dzielnic metodami głowicy ciśnieniowej oraz korków (tłoków) PU w zakresie średnic od 150 mm do 300 mm o łącznej długości ponad 7000 mb.

Blejkan w Polkowicach

W terminie od 15.10.2013r. do 25.11.2013r.   wykonywaliśmy na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z  siedzibą
w Polkowicach
,  prace polegające na renowacji istniejącej, betonowej sieci kanalizacji deszczowej DN800.