• News1
  • News2
  • News3

BLEJKAN spółką akcyjną

Zarząd spółki Blejkan informuje, iż 13 lutego 2015 r. nastąpiło przekształcenie spółki BLEJKAN ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Modernizacja kolektorów w Pruszkowie

Trwają prace związane z realizacją kontraktu pn. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”. Roboty przekroczyły już półmetek.

Renowacja kolektorów sanitarnych w Tomaszowie Mazowieckim

Na początku marca br. zakończy się realizacja kontraktu pn. „Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej A, B, K0-N –  zadanie nr 15” w Tomaszowie Mazowieckim. Za większość prac odpowiada firma Blejkan sp. z o.o.

Blejkan przeprowadzi renowację kolektora „Janowskiego” w Gdyni

7 stycznia br. firma Blejkan sp. z o.o. podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni kontrakt pn. „Renowacja kolektora ściekowego „Janowskiego” na odcinku od ul. Janowskiej w Gdyni do ul. H. Dąbrowskiego w Rumii”.

Bezwykopowa renowacja kanalizacji na terenach górniczych w Pawłowicach

Na Osiedlu w Pawłowicach, na terenach, w których występują szkody górnicze, została przeprowadzona renowacja przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodami bezwykopowymi. Zastosowano tam technologię rękawa CIPP, wykładanie rurami spiralnie zwijanymi (SPR) oraz kraking.